Latihan Liberalisasi Ahli Farmasi Provisional (PRP)

Maklumat Bengkel Training of Preceptors (TOP) Bagi Tahun 2023

(UNTUK PRESEPTOR BARU SAHAJA)

Bil

Perkara

Tarikh

  1.  

Pengemukaan permohonan *[Borang FLL (I)] untuk menghadiri TOP

1 Januari 2024 - 31 Mei 2024

 

Penting:

 

Permohonan yang diterima selepas 31 Mei 2024 TIDAK akan diproses

  1.  

Tarikh menerima jemputan email untuk menghadiri TOP

8-12 Julai 2024
  1.  

Tarikh Bengkel TOP

24-25 Julai 2024

* Farmasi Komuniti (FK) - Jumlah Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) FK telah ditetapkan pada jumlah tidak melebihi daripada 400 buah premis pada satu masa mulai 1 Januari 2024. Permohonan pengiktirafan premis FK baru dan permohonan pengiktirafan preseptor baru dari premis FK baru hanya akan dibenarkan sekiranya jumlah FLL FK kurang daripada 400 buah. Senarai dan jumlah premis boleh merujuk di pautan ini.

Sehubungan itu, permohonan untuk pengiktirafan preseptor baru dari premis FK yang baru tidak akan diproses selanjutnya dan tidak akan dijemput untuk menghadiri Bengkel TOP pada 24-25 Julai 2024.

 

 

 

   (UNTUK PENGIKTIRAFAN SEMULA PRECEPTOR SAHAJA)

Bil

Perkara

Tarikh

  1.  

Pengemukaan permohonan [Borang FLL (I)] untuk menghadiri TOP

1 November 2023 - 31 Disember 2023

 

Penting:

Permohonan yang diterima selepas 31 Disember 2023 TIDAK akan diproses

  1.  

Tarikh menerima jemputan email untuk menghadiri TOP

22 - 27 Februari 2024
  1.  

Tarikh Bengkel TOP

6 Mac 2024

 

Panduan Pengendalian Latihan Provisional Ahli Farmasi Berdaftar Provisional (PRP) Secara Liberalisasi Di Bawah Lembaga Farmasi Malaysia

Latihan Sangkutan PRP Dari Fasiliti Latihan Liberalisasi Dengan Hospital Kerajaan/Klinik Kesihatan Di Bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Hospital Swasta

 

Sebarang pertanyaan atau maklumbalas sila hubungi:

Puan Nurul Adha binti Othman
Timbalan Pengarah
Lembaga Farmasi Malaysia
Lot 36, Jalan Universiti,
46200 Petaling Jaya, Selangor
Tel: 03-7841 3375
Emel: nuruladha@moh.gov.my

ATAU

Puan Chan Lin Yee
Ketua Penolong Pengarah
Lembaga Farmasi Malaysia
Lot 36, Jalan Universiti,
46200 Petaling Jaya, Selangor
Tel: 03-7841 3374
Emel: linyee@moh.gov.my

ATAU

Encik Muhammad Hairy Bin Johar
Pembantu Tadbir (P/O)
Lembaga Farmasi Malaysia
Lot 36, Jalan Universiti,
46200 Petaling Jaya, Selangor
Tel: 03-7841 3672
Emel: hairy.johar@moh.gov.my