Latihan Liberalisasi Ahli Farmasi Provisional (PRP)

Maklumat Bengkel Training of Preceptors (TOP) Bagi Tahun 2023

(UNTUK PRESEPTOR BARU SAHAJA)

Bil

Perkara

Tarikh

  1.  

Pengemukaan permohonan [Borang FLL (I)] untuk menghadiri TOP

1 Januari 2024 - 31 Mei 2024

 

Penting:

 

Permohonan yang diterima selepas 31 Mei 2024 TIDAK akan diproses

  1.  

Tarikh menerima jemputan email untuk menghadiri TOP

8-12 Julai 2024
  1.  

Tarikh Bengkel TOP

24-25 Julai 2024

 

 

 

 

 

 

(UNTUK PENGIKTIRAFAN SEMULA PRECEPTOR SAHAJA)

Bil

Perkara

Tarikh

  1.  

Pengemukaan permohonan [Borang FLL (I)] untuk menghadiri TOP

1 November 2023 - 31 Disember 2023

 

Penting:

Permohonan yang diterima selepas 31 Disember 2023 TIDAK akan diproses

  1.  

Tarikh menerima jemputan email untuk menghadiri TOP

22 - 27 Februari 2024
  1.  

Tarikh Bengkel TOP

6 Mac 2024

 

Panduan Pengendalian Latihan Provisional Ahli Farmasi Berdaftar Provisional (PRP) Secara Liberalisasi Di Bawah Lembaga Farmasi Malaysia

Latihan Sangkutan PRP Dari Fasiliti Latihan Liberalisasi Dengan Hospital Kerajaan/Klinik Kesihatan Di Bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Hospital Swasta

 

Sebarang pertanyaan atau maklumbalas sila hubungi:

Puan Nurul Adha binti Othman
Timbalan Pengarah
Lembaga Farmasi Malaysia
Lot 36, Jalan Universiti,
46200 Petaling Jaya, Selangor
Tel: 03-7841 3375
Emel: nuruladha@moh.gov.my

ATAU

Puan Chan Lin Yee
Ketua Penolong Pengarah
Lembaga Farmasi Malaysia
Lot 36, Jalan Universiti,
46200 Petaling Jaya, Selangor
Tel: 03-7841 3374
Emel: linyee@moh.gov.my

ATAU

Encik Muhammad Hairy Bin Johar
Pembantu Tadbir (P/O)
Lembaga Farmasi Malaysia
Lot 36, Jalan Universiti,
46200 Petaling Jaya, Selangor
Tel: 03-7841 3672
Emel: hairy.johar@moh.gov.my