Lembaga Iklan Ubat

Lembaga Iklan Ubat (LIU) ditubuhkan menurut peruntukan di bawah Peraturan Lembaga Iklan Ubat 1976. Lembaga ini ditubuhkan bertujuan untuk berbincang mengenai permohonan kelulusan iklan-iklan ubat dan perkhidmatan yang diterima dan atas budi bicara, Lembaga boleh:

  • Memberi kelulusan untuk permohonan iklan.
  • Menilai, mengubah polisi dan garispanduan mengikut keperluan
  • Membatalkan / menarik balik kelulusan yang telah diberikan

 

Keahlian

Ahli-ahli Lembaga Iklan Ubat yang telah dilantik oleh Menteri Kesihatan seperti yang diperuntukkan di bawah Peraturan-Peraturan Lembaga Iklan Ubat 1976 adalah seperti berikut:
 

Ahli
 

1.    YBhg. Datuk Dr. Muhammad Radzi bin Abu Hassan (Pengerusi)
        Ketua Pengarah Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia

2.    YBhg. Pn. Norhaliza Binti A Halim (Pengerusi silih ganti)
        Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia

3.    Dr. Mohamed Iqbal Bin Hamzah
        Pengarah Bahagian Amalan Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia  

4.    En. Mohd Zawawi Bin Abdullah
       Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia  

5.    Datuk Dr. Thirunavukarasu Rajoo  
       Setiausaha, Persatuan Perubatan Malaysia 

6.    Dr. Pearl Leong Yuet Mae
       Setiausaha, Persekutuan Pengamal Perubatan Swasta Malaysia

7.    Datin Dr. Asmahan Binti Mohamed Ismail
       Pakar Perubatan Hospital Raja Perempuan Zainab II Kelantan

8.    Pn. Erica Lam Sok Mui
       Setiausaha, Persatuan Hospital Swasta Malaysia 

9.    Prof Madya Dr. Wan Amir Nizam Bin Wan Ahmad
       Ahli Farmakologi, Universiti Sains Malaysia

10.  Dr. Azuana Binti Ramli
       Setiausaha Pihak Berkuasa Kawalan Dadah, Bahagian Regulatori Farmasi Negara  

11.  Pn. Asniza Binti Alias
       Timbalan Pengarah, Bahagian Penguatkuasaan Farmasi  

12.  Pn. Fatkhiah Binti Haji Khalil
       Timbalan Pengarah, Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi  

13.  En. Ch’ng Kien Peng
       Ahli Farmasi, Malaysian Organisation of Pharmaceutical Industries (MOPI)

14.  Pn. Pan Yin Hsia, Susan
       Ahli Farmasi, Persatuan Farmasi Malaysia 

15.  Dato’ Sivabalan A/L Ethirmanasingham
       Pegawai, Kementerian Komunikasi & Multimedia  

Setiausaha 
Pn Arnie Binti Fadzilah
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi