Objektif Kualiti

Objektif Kualiti Program Perkhidmatan Farmasi 2023

 

Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi

Bil

Objektif Kualiti

Sasaran

1.

Peratus Pegawai Farmasi dan Penolong Pegawai Farmasi mencapai keperluan mata CPD minima tahunan yang ditetapkan (Program Perkhidmatan Farmasi IPKKM)

100%

2.

Sebut harga diproses dalam tempoh 45 hari bermula dari tarikh tutup iklan sehingga penyediaan SST

100%

3.

Purata peratus ketersediaan sistem atas talian Program Perkhidmatan Farmasi

99%

 

Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi

Bil

Objektif Kualiti

Sasaran

1.

Penilaian Teknikal ubat-ubatan di dalam FUKKM yang ditender akan diproses dalam tempoh 18 hari bekerja selepas menerima dokumen dan sampel tender

85%

2.

Penilaian Kewangan ubat-ubatan di dalam FUKKM yang ditender akan diproses dalam tempoh 10 hari bekerja selepas diluluskan oleh Jawatankuasa Penilaian Teknikal Ubat-ubatan

100%

3.

Peratus fasiliti farmasi yang mendapat tahap pematuhan baik melalui Audit Dalam Amalan Farmasi (ADAF)

80%

 

Berkuatkuasa 1 Januari 2023