Pelan Tindakan Induk DUNas Penggal Kedua

Pelan tindakan disediakan untuk menjelaskan strategi tentang perancangan dasar. Pelan Tindakan Induk DUNas Penggal Kedua ini dihasilkan berikutan DUNas Penggal Kedua. Dokumen ini mengandungi maklumat terperinci seperti jangka masa implementasi, indikator, sasaran dan pihak berkepentingan yang terlibat untuk setiap aktiviti dan strategi dalam dasar tersebut.

Fail-fail muat turun: