Pembangunan Fasiliti Bilik Bersih

Bahagian Perkhidmatan Farmasi berperanan memberi khidmat nasihat berkaitan pembangunan fasiliti bilik bersih bagi persediaan bancuhan semula ubat sitotoksik (CDR) & bukan persediaan bancuhan semula ubat sitotoksik (Non-CDR) melibatkan mana-mana projek hospital dalam perancangan untuk dibangunkan bersama agensi kerajaan yang lain seperti Bahagian Perancang & Pembangunan KKM, Bahagian Kejuruteraan KKM, Jabatan Kerja Raya dan pihak pengguna.

Perkhidmatan ini turut dipanjangkan kepada hospital swasta di mana pihak hospital perlu mendapat kelulusan Bahagian Perkhidmatan Farmasi sebelum  memperolehi lesen perkhidmatan daripada Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta, KKM