Penempatan Selepas Tamat Latihan Siswazah Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) di KKM

Pemberitahuan ini bertujuan untuk menjelaskan panduan pelaksanaan urusan penempatan selepas tamat latihan siswazah bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) di Kementerian Kesihatan Malaysia. 
 
Perkara yang berkaitan adalah seperti berikut:
  1. Surat Pemberitahuan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2021 - Pindaan Pelaksanaan Penempatan Selepas Tamat Latihan Siswazah Bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) di Kementerian Kesihatan Malaysia.
  1. Panduan Penempatan Selepas Tamat Latihan Siswazah Bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) di Kementerian Kesihatan Malaysia (Kemas Kini 2021).
Bagi sebarang pertanyaan boleh hubungi:
  1. Puan Nurzita binti Ahmad Nasir : 03-7841 3213 (nurzita_n@moh.gov.my)
  2.  Encik Zainuddin bin Ma'amor : 03-7841 3647 (zainuddinm@moh.gov.my)
Tag: 
PRP
latihan siswazah
penempatan