Pengelasan Bahan Kimia Baru Sebagai Racun

Bahan kimia baru yang digunakan sebagai bahan aktif dalam penghasilan ubat-ubatan perlu dikelaskan sebagai racun dengan kelulusan daripada Lembaga Racun.

Tag: 
racun
bahan kimia