Pengeluaran “Letter of Good Standing”

Letter of Good Standing” merupakan salah satu dokumen yang diperlukan oleh Ahli Farmasi untuk berdaftar di luar negara. Dokumen ini mengandungi maklumat Ahli Farmasi seperti butir peribadi, latihan provisional/ pupillage, pendaftaran penuh serta kenyataan berhubung status Ahli Farmasi samada “in good standing” atau sebaliknya.

Permohonan untuk “Letter of Good Standing” perlu dibuat kepada:

Setiausaha,
Lembaga Farmasi Malaysia,
Kementerian Kesihatan Malaysia,
Lot 36, Jalan Universiti,
46200 PETALING JAYA
(No.Faks : 03-7841-3658)

Fail-fail muat turun: