Pengeluaran kad kuasa / kad kuasa memeriksa kad pengenalan (JPN 1/12)

Kad kuasa/kad kuasa memeriksa kad pengenalan (JPN 1/12) ini dikeluarkan khusus untuk Pegawai  Farmasi yang berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalankan tugas-tugas penguatkuasaan.