Pengeluaran Kebenaran Eksport Persediaan Mengandungi Dextromethorphan

Kebenaran ini diberikan kepada pemegang lesen racun A (Borong atau Borong dan Runcit) yang layak untuk mengeksport persediaan yang mengandungi Dextromethorphan.

Permohonan boleh dibuat dengan menggunakan Borang Permohonan Kebenaran Eksport Persediaan Mengandungi Dextromethorphan.

Permohonan yang telah lengkap boleh dihantar ke Bahagian Penguatkuasa Farmasi, KKM.

Tag: 
import/eksport