Pengeluaran Kebenaran Import/Eksport Dadah Berbahaya/Bahan Psikotropik

Kebenaran ini dikeluarkan kepada pemegang lesen racun jenis A yang layak untuk mengimport atau mengeksport dadah berbahaya atau bahan psikotropik. 

Panduan Permohonan Kebenaran Import/ Eksport Bahan Psikotropik dan Dadah Berbahaya disediakan kepada pemohon yang ingin membuat permohonan Kebenaran Import / Eksport Dadah Berbahaya dan Bahan Psikotropik (Import/ Export Authorization of Dangerous Drugs and Psychotropic Substances) yang dikeluarkan oleh Bahagian Penguatkuasaan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia. 

Panduan ini menerangkan syarat-syarat pemohon dan permohonan, serta menjelaskan tatacara permohonan. 

 

Tag: 
import/eksport
dadah berbahaya