Pengeluaran Kebenaran Import 'Test Kit' Yang Mengandungi Dadah Berbahaya/Bahan Psikotropik

Kebenaran ini diberikan kepada pemegang lesen racun jenis  A (Borong atau Borong dan Runcit) untuk mengimport 'test kit' yang mengandungi dadah berbahaya/bahan psikotropik.

Permohonan hendaklah dibuat dengan melengkapkan Borang Permohonan Kebenaran Import 'Test Kit' yang Mengandungi Dadah Berbahaya/Bahan Psikotropik.

Borang yang telah dilengkapkan hendaklah dihantar ke Bahagian Penguatkuasa Farmasi, KKM.

Tag: 
dadah berbahaya
psikotropik
import/eksport