Pengeluaran Lesen Borong Dadah Berbahaya

Lesen ini dikeluarkan kepada pemegang lesen racun jenis  A (Borong atau Borong dan Runcit) yang layak untuk menjalankan transaksi jualan dadah berbahaya secara borong.

Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian melalui http://www.myspikes.gov.my

Tag: 
lesen
dadah berbahaya