Pengeluaran Permit Eksport Dagangan Strategik di bawah Akta Perdagangan Strategik 2010

Permit ini dikeluarkan kepada pemegang lesen racun jenis A (Borong atau Borong dan Runcit) yang layak atau pemegang lesen racun jenis B yang layak untuk mengeksport dagangan strategik yang dikawal di bawah Akta Perdagangan Strategik 2010. Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian melalui  http://newsta.dagangnet.com.my/.

 

Tag: 
permit
import/eksport