Pengeluaran Permit Import/Eksport Bahan Kimia Terkawal & Mesin Pembuat Ubat di bawah Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import/Eksport)

Permit ini dikeluarkan kepada pemegang lesen racun jenis A (Borong atau Borong dan Runcit) yang layak atau pemegang lesen racun jenis B yang layak untuk mengimport atau mengeksport bahan kimia prekursor. Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian melalui http://epermit.dagangnet.com.

Tag: 
permit
import/eksport
prekursor