Pengumpulan dan penganalisaan data berkaitan perolehan oleh institusi KKM

Data – data perolehan dikumpul dan dianalisa bagi tujuan perancangan dan penambahbaikan pengurusan logistik farmaseutikal KKM serta diselaraskan mengikut keperluan Bahagian Kewangan KKM atau lain – lain agensi yang berkaitan.