Pengurusan permohonan Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh bagi program Ijazah Farmasi dan program Diploma Farmasi dari Institusi Pengajian Tinggi (IPT).

Lembaga Farmasi Malaysia melakukan penilaian dokumentasi serta lawatan akreditasi ke IPT untuk memastikan pematuhan IPT terhadap Garis Panduan Kelulusan dan Pengiktirafan Program Farmasi demi memastikan kualiti pelajar dan institusi yang menjalankan program ijazah/ diploma farmasi terpelihara.