Penilaian Farmakoekonomik

Perkhidmatan farmasi farmakoekonomik bertanggungjawab untuk mengimbangi keperluan pesakit dan juga kemampuan kewangan agar mecapai hasil yang positif.

Ahli farmasi kami menggunakan kaedah saintifik untuk menganggar faedah kos produk farmasi (seberat satu dadah terhadap yang lain atau satu terapi farmaseutikal terhadap yang lain).

Kami menentukan sama ada produk dan rawatan kedua-dua klinikal dan ekonomi pada tahap yang optima.