Peperiksaan Kelayakan untuk Mengamal Farmasi

Lembaga Farmasi Malaysia telah menetapkan keperluan untuk lulus Peperiksaan Kelayakan Untuk Mengamal Farmasi (PKUMF) sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sebagai ahli farmasi.

KATEGORI PEMOHON

Kategori pemohon yang berikut layak memohon untuk menduduki peperiksaan dan wajib lulus peperiksaan:

 1. Graduan berwarganegara Malaysia yang ingin memohon untuk mendaftar sebagai Ahli Farmasi Provisional (PRP).
 2. Ahli Farmasi berwarganegara Malaysia yang telah berdaftar di luar negara dan ingin berdaftar di Malaysia sebagai Ahli Farmasi Berdaftar Penuh (FRP)
 3. Ahli Farmasi bukan warganegara Malaysia yang telah berdaftar di negara asal dan telah memenuhi syarat-syarat bagi Pendaftaran Sementara dengan LFM (rujuk https://pharmacy.moh.gov.my/ms/entri/permohonan-pendaftaran-sementara-ah...
 4. Pelajar farmasi berwarganegera Malaysia dan sedang berada di tahun ketiga dan tahun akhir (tahun 4)

FORMAT PEPERIKSAAN

 1. Terdapat sebanyak 100 soalan Multiple Choice Questions (MCQ) dalam bentuk “open book format”.
 2. Calon perlu menjawab semua soalan dalam tempoh 3 jam 30 minit.
 3. Peperiksaan ini menggunakan negative marking system seperti berikut:

a) Markah lulus adalah 50%.

b) Empat (4) pilihan jawapan diberi – A, B, C atau D

c)  0.25 markah akan ditolak bagi setiap jawapan yang salah.

d) Bagi soalan yang tidak dijawab, tiada markah yang akan ditolak.

 

RUJUKAN UNTUK PEPERIKSAAN

Bahan rujukan yang digunakan sebagai sumber rujukan untuk peperiksaan:

 1. Malaysian Laws on Poisons & Sale of Drugs seperti berikut:
  • Poisons Act 1952 & its Regulations
  • Sale of Drugs Act 1952 & its Regulations
  • Registration of Pharmacists Act 1951 & its Regulations
  • Medicines (Advertisement and Sale) Act 1956 & its Regulations
 2. Dangerous Drugs Act 1952 and its Regulations
 3. Code of Ethics for Pharmacists 2018
 4. Guidance on the Code of Ethics for Pharmacist 2018
 5. Malaysian National Medicine Policy 2017-2021
 6. Framework for Good Governance in the Public Pharmaceutical Sector

 

TARIKH PEPERIKSAAN KELAYAKAN UNTUK MENGAMAL FARMASI 2024

Peperiksaan Kelayakan Untuk Mengamal Farmasi ditetapkan sebanyak tiga (3) kali dalam setahun. Takwim peperiksaan bagi tahun 2024 adalah seperti berikut:

Tarikh Peperiksaan

Tarikh Buka Permohonan

Tarikh Tutup Permohonan

Tarikh Keluar Keputusan Peperiksaan

27 Mac 2024 

(Rabu)

1 Januari 2024

31 Januari 2024

(Rabu)

26 April 2024 (Jumaat)

31 Julai 2024 (Rabu)

1 Mei 2024

31 Mei 2024 (Jumaat)

30 Aug 2024 (Jumaat)

27 November 2024 (Rabu)

1 September 2024

30 September 2024

(Isnin)

27 Disember 2024

(Jumaat)

 

PERTANYAAN

Sebarang pertanyaan atau maklumbalas berhubung Peperiksaan Kelayakan Untuk Mengamal Farmasi boleh diajukan kepada:

 1.  Puan Datcayani a/p Ramadoo, 03-78413317datcayani@moh.gov.my
 2.  Puan Azlira binti Ilias03-7841 3319,  azlira@moh.gov.my