Perkembangan amalan perolehan dan pengurusan stor institusi KKM

Merancang, menyelaras dan menguruskan perkembangan amalan perolehan dan pengurusan stor di hospital, pejabat kesihatan daerah dan klinik kesihatan kerajaan.