Perkhidmatan Farmasi Klinikal

Perkhidmatan Farmasi Klinikal menawarkan khidmat pemantauan pesakit di dalam wad oleh Pegawai Farmasi. Pemantauan yang dilakukan adalah merangkumi therapeutic drug monitoring, kaunseling ubat-ubatan dan pendispensan ubatan kepada pesakit discaj. Pegawai Farmasi klinikal ditempatkan di wad-wad hospital di mana mereka terlibat dalam ward round  bersama-sama pasukan perubatan yang lain. Pegawai Farmasi klinikal bertanggungjawab memastikan rawatan pesakit di wad adalah pada tahap optima, memastikan keadaan pesakit stabil, memberikan kaunseling kepada para pesakit di wad bagi memastikan penggunaan ubat yang betul dan berkesan.