Permohonan Maklumat / Pertanyaan Berkenaan Ubat-Ubatan Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia

Perkhidmatan ini membolehkan orang awam memajukan permohonan maklumat ubat atau pertanyaan berkaitan ubat-ubatan secara atas talian. Sila rujuk, http://moh.spab.gov.my/eApps/system/index.do untuk mengemukakan pertanyaan serta FAQs maklumat ubat untuk maklumat lanjut.