Permohonan Memperolehi & Menggunakan Ubat Yang Memerlukan Kelulusan Khas Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia/ Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi

Kelulusan daripada Ketua Pengarah Kesihatan (KPK)/Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (PKPF) diperlukan untuk memperolehi dan menggunakan ubat berikut:

  1. Ubat yang tidak terdapat dalam FUKKM.
  2. Ubat yang terdapat dalam FUKKM tetapi indikasi yang dipohon tidak ada dalam FUKKM walaupun indikasi tersebut berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD).
  3. Ubat yang tidak berdaftar dengan PBKD.

Ubat yang terdapat dalam FUKKM tetapi tiada di pasaran atau tidak lagi berdaftar dengan PBKD hanya memerlukan kelulusan dari Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi, KKM sahaja untuk digunakan di institusi KKM.

* Kelulusan daripada PKPF adalah untuk kes-kes ulangan sahaja.