Permohonan Pendaftaran Sementara Ahli Farmasi dengan Lembaga Farmasi Malaysia

Mesyuarat Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) ke-114 telah menetapkan kriteria baru bagi pendaftaran sementara dengan LFM. Untuk berdaftar dan mengamal di Malaysia, LFM hanya membenarkan ahli farmasi bukan warganegara yang memenuhi kriteria berikut:

  1. Yang berkahwin dengan warganegara Malaysia

dan mereka perlu memenuhi tiga (3) syarat berikut:

  1. Ijazah dalam bidang Farmasi yang dimiliki mesti diiktiraf oleh LFM dan
  2. mereka perlu mengambil dan lulus Peperiksaan Kelayakan Untuk Mengamal Farmasi
  3. mestilah berdaftar di negara asal

Permohonan untuk Pendaftaran Sementara Ahli Farmasi boleh dibuat melalui https://prisma.pharmacy.gov.my

Sebarang pertanyaan sila hubungi :

  1. Encik Ahmad Farhan bin Paiman (03-78413246/farhanpaiman@moh.gov.my)
  2. Puan Nur Husni binti Hamid (03-78413677/husni.hamid@moh.gov.my)