Piagam Pelanggan Program Perkhidmatan Farmasi

Di Program Perkhidmatan Farmasi, kami berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan kepada pelanggan berdasarkan Piagam Pelanggan berikut;

Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi

Bil

Piagam Pelanggan

Sasaran

1.

Keputusan penyenaraian ubat ke dalam Formulari Ubat KKM (FUKKM) dimaklumkan kepada pemohon dalam masa 3 hari bekerja dari tarikh Mesyuarat Panel FUKKM dijalankan.

100%

 

Bahagian Penguatkuasaan Farmasi

Bil

Piagam Pelanggan

Sasaran

1.

Pengeluaran Kebenaran Import/Eksport Dadah Berbahaya dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

100%

2.

Pengeluaran Lesen Import/Eksport Bahan Psikotropik dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

100%

3.

Kelulusan ePermit (Eksport) Kimia Prekursor dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

100%

4.

Kelulusan ePermit (Import) Bahan Terkawal dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

100%

5.

Keputusan bagi permohonan sijil iklan ubat dan iklan perkhidmatan kesihatan (selain iklan laman web) dibuat dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

90%

6.

Keputusan bagi permohonan sijil iklan ubat dan iklan perkhidmatan kesihatan dalam laman web dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima

90%

7.

Aduan berkaitan kesalahan di bawah undang-undang farmasi yang diterima diberi maklum balas tindakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan lengkap diterima

100%

8.

Sampel aduan selesai dianalisis oleh Makmal Forensik Kimia BPF dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan sampel

90%

9.

Laporan analisa peranti digital disiapkan dalam tempoh 120 hari dari tarikh penerimaan peranti

75%

 

Bahagian Lembaga Farmasi Malaysia

Bil

Piagam Pelanggan

Sasaran

1.

Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

100%

2.

Pengeluaran Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 6 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

100%

3.

Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

100%

4.

Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Provisional dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

100%

5.

Pengeluaran Sijil Tahunan Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 6 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

100%

 

Berkuatkuasa 1 Januari 2023