Program Kenali Ubat Anda

Aktiviti Penggunaan Ubat Berkualiti bertujuan memastikan pengguna mengambil ubat-ubatan secara rasional.

Aktiviti ini menekankan amalan 5B iaitu:

1. Pengguna Ubat yang Betul

2. Ubat yang Betul

3. Dos yang Betul

4. Cara Pengambilan Ubat yang Betul

5. Masa Pengambilan Ubat yang Betul

Pelbagai aktiviti Penggunaan Ubat Berkualiti dijalankan seperti pameran, ceramah, dialog dan sebagainya dalam memastikan mesej yang tepat disampaikan kepada pengguna/orang awam.