Seminar Perkongsian Inisiatif Penambahbaikan Kualiti Farmasi 2023

Seminar Perkongsian Inisiatif Penambahbaikan Kualiti Farmasi Bil.1/2023 bertujuan untuk;

  1. Mengembangkan projek-projek inovasi Farmasi yang telah menerima pengiktirafan di peringkat kebangsaan / antarabangsa.
  2. Berkongsi amalan praktis terbaik (best practice) dan pengalaman kepada fasiliti farmasi KKM seluruh negara.
  3. Dijadikan rujukan dalam pelaksanaan projek-projek farmasi KKM di lapangan.
  4. Meningkatkan usahasama antara fasiliti farmasi KKM seluruh negara melalui kaedah replikasi sama ada diadaptasi secara terus atau diubah suai mengikut keperluan.
  5. Menggalakkan seluruh anggota Farmasi KKM membudayakan kualiti.

***

Seminar Perkongsian Inisiatif Penambahbaikan Kualiti Farmasi Bil. 1/2023 telah diadakan pada 6 Disember 2023 melalui Persidangan Video Google Meet dan dihadiri sebanyak 778 orang peserta daripada Bahagian/Negeri/Institusi. 

Seminar kali ini mengetengahkan pengenalan konsep Lean in Healthcare dan sebanyak tiga (3) projek lean farmasi yang telah mendapat pengiktirafan kebangsaan pada tahun 2023 telah dikongsikan seperti berikut;

  1. Lean Healthcare Initiative Towards Improving Waiting Time at Ambulatory Pharmacy Hospital Sultan Abdul Halim (HSAH)
  2. Improving the Workflow of Special Approval Medicine Applications in Hospital Kuala Lumpur (HKL)
  3. Reduced Ward Stock (WS) Prescription Rejection After Working Hour at In-Patient Pharmacy, Hospital Sultanah Nora Ismail

 

Slaid perkongsian projek-projek tersebut boleh dimuat turun melalui pautan Intranet Farmasi: https://i.pharmacy.gov.my/repo/26026/documents

Tag: 
Seminar perkongsian; seminar; perkongsian; QIIs; QII; inisiatif penambahbaikan kualiti; kualiti
Fail-fail muat turun: