Senarai Kelayakan Bagi Program Diploma Farmasi Yang Berakreditasi

Kelayakan bagi Program Diploma Farmasi yang berakreditasi telah disenaraikan di dalam Daftar Kelayakan Malaysia [Malaysian Qualifications Register (MQR)] selaras dengan Section 81, Malaysian Qualifications Agency Act 2007 di mana kelayakan-kelayakan tersebut didapati telah mematuhi standard Malaysian Qualifications Framework.

Semakan kelayakan bagi Program Diploma Farmasi yang telah berakreditasi yang ditawarkan oleh Pemberi Pendidikan Tinggi boleh dibuat melalui pautan berikut :

http://www2.mqa.gov.my/mqr.