Senarai Pelajar Farmasi Yang Bergraduasi Bagi Tujuan Semakan Silang Oleh Bahagian Lembaga Farmasi Malaysia

SENARAI NAMA PELAJAR FARMASI YANG BERGRADUAT

Kesemua pihak Universiti perlu menghantar senarai nama pelajar farmasi yang bergraduat  setiap tahun agar Bahagian Lembaga Farmasi Malaysia (BLFM) dapat melakukan semakan silang bagi setiap perrmohonan pendaftaran sebagai Ahli Farmasi Berdaftar Provisional (PRP) yang dikemukakan graduan-graduan farmasi melalui Pharmacist Registration Management System (PRiSMA).

 

Proses penghantaran senarai nama pelajar farmasi yang bergraduat oleh pihak Universiti ke BLFM setiap tahun boleh dilakukan dengan memuat turun templat dari link di bawah. Senarai tersebut turut DIWAJIBKAN dihantar bersama-sama surat iringan yang ditandatangani oleh dekan Fakulti Farmasi.