Senarai Premis Latihan Bagi Pegawai Farmasi Provisional (PRP)

Ahli Farmasi Provisional (PRP) hanya dibenarkan menjalani latihan provisional di premis latihan yang tersenarai dalam Jadual Kedua, Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951. Premis bagi latihan PRP terbahagi kepada premis latihan di bawah KKM dan Liberalisasi seperti berikut:

Premis Latihan di bawah KKM

No

Jenis Fasiliti

Jumlah Fasiliti

1

Hospital Kerajaan

118

2

Institusi Awam

4

3

Klinik Kesihatan

184

Premis Latihan Liberalisasi

No

Jenis Fasiliti

Jumlah Fasiliti

1

Industri Farmaseutikal Tidak Mengilang

28

2

Industri Farmaseutikal Mengilang

23

3

Farmasi Komuniti

556

4

Hospital Swasta

35

5

R & D Akademia

14

6

Hospital Kementerian Pengajian Tiggi

4

7

Hospital Kementerian Pertahanan

3

Jumlah

663