Senarai Universiti Tempatan Dibenarkan Menawarkan Kursus Farmasi

Universiti yang mendapat Pengiktirafan Provisonal oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dibenarkan memulakan program ijazah farmasi dan membuat pengambilan pelajar ke program ijazah farmasi.

Walaubagaimanapun pemantauan ke atas program di institusi berkenaan akan tetap dilakukan oleh Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) setiap tahun sehinggalah pelajar bergraduasi dan menjalani latihan provisional bagi menentukan samada institusi terbabit layak diberikan Pengiktirafan Provisional/ Penuh oleh LFM atau sebaliknya.

Sekiranya telah mendapat status pengiktirafan Provisional/ Penuh oleh LFM, graduan sarjana muda farmasi institusi berkenaan layak diberikan pendaftaran Provisional /Penuh mengikut peruntukan seksyen 6, Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951.

Berikut merupakan senarai universiti tempatan yang dibenarkan menawarkan kursus farmasi:

 

SENARAI PROGRAM IJAZAH FARMASI YANG DIJALANKAN DI MALAYSIA

Bil.

No.

IPT

Higher Learning Institution

Program

Programme

1.

Universiti Sains Malaysia (USM)

Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)*

2.

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)*

3.

Universiti Malaya (UM)

Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)*

4.

Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)*

5.

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Bachelor of Pharmacy (Hons)*

6.

UCSI University

Bachelor of Pharmacy (Hons)*

7.

International Medical University (IMU)

Master of Pharmacy (twining 2 + 2 with University Strathclyde, UK)

Bachelor of Pharmacy (Hons)*

8.

AIMST University

Bachelor of Pharmacy (Hons)*

9.

University Nottingham Malaysia Campus (UNMC)

Master in Pharmacy 2+2 similar programme of University Nottingham, UK*

Bachelor of Pharmacy (Hons)

10.

University of Cyberjaya (UoC)

Bachelor of Pharmacy (Hons)*

11.

Management & Science University (MSU)

Bachelor of Pharmacy (Hons)*

12.

SEGI University College

Bachelor of Pharmacy (Honours)*

13.

Monash University Malaysia Campus

Bachelor of Pharmacy (Hons) similar programme of Monash University, Australia*

14.

MAHSA University

Master of Pharmacy (twinning 2+2 with University of John Moores, UK)

Bachelor of Pharmacy (Hons)*

15.

Taylor’s University

Bachelor of Pharmacy (Hons)*

16.

Lincoln University College

Bachelor of Pharmacy (Hons)*

17.

Universiti Kuala Lumpur - Royal College of Medicine Perak (UniKL-RCMP)

Bachelor of Pharmacy (Hons)*

18.

KPJ Healthcare University College

Bachelor of Pharmacy (Hons)*

29.

Quest International University

Bachelor of Pharmacy (Hons)*

20.

Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Bachelor of Pharmacy (Hons)*

21.

Kolej Universiti Antarabangsa MAIWP

Bachelor of Pharmacy (Hons)

 

*  Telah mendapat Pengiktirafan Penuh oleh LFM