Syarat Permohonan Kelulusan Iklan oleh Lembaga Iklan Ubat

PEMBERITAHUAN:

1. Sila pastikan format iklan yang dikemukakan adalah

  • JELAS dan TERANG dan
  • Mempunyai RUANG KOSONG sekurang-kurangnya 5cm di bahagian bawah format untuk tandatangan Setiausaha LIU

2. Pihak Sekretariat LIU berhak MENOLAK permohonan tuan/puan sekiranya format yang dikemukakan tidak mematuhi keperluan seperti yang dinyatakan di atas. 

3. Arahan ini berkuatkuasa 1 November 2016.