Kerjaya

Bagaimana cara permohonan pertukaran penempatan Pegawai Farmasi di KKM?

Permohonan mestilah menggunakan borang Permohonan Pertukaran KKM (LAMPIRAN D) dan dihantar melalui Ketua Jabatan dan Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) kepada Bahagian Sumber Manusia, KKM.

Adakah terdapat sesi tutorial disediakan bagi membantu calon membuat persediaan?

Kebiasaannya, Persatuan Farmasi Malaysia (MPS) menganjurkan sesi tutorial bagi calon peperiksaan. Untuk maklumat lanjut, bolehlah melayari laman web www.mps.org.com.my

Apakah rujukan yang perlu dibaca untuk persediaan peperiksaan berkenaan?

 1. Dangerous Drug Act 1952 (Act 234) and Drug Dependants (Treatmentand Rehabilitation) Act 1983 (Act 283), Regulations and Rules
 2. Malaysian Laws on Poisons and Sale of Drugs
 3. Code of Conduct for Pharmacist and Bodies Corporate 2009

Apakah format soalan Peperiksaan Perundangan Farmasi?

 1. Terdapat sebanyak 50 soalan Multiple Choice Questions (MCQ) dan 5 soalan esei pendek dalam bentuk “open book format”.
 2. Calon perlu menjawab semua soalan dalam tempoh 3 jam 30 minit.

Siapakah yang layak mendapat pengecualian daripada menjalani latihan provisional?

Golongan yang telah berdaftar di luar negara serta mempunyai kelayakan ijazah farmasi yang diiktiraf oleh LFM. Mereka juga perlu lulus Peperiksaan Perundangan Farmasi.

Sekiranya pemohon mempunyai kelayakan Master dan/atau PhD, adakah terdapat sebarang pengecualian daripada menjalani latihan provisional ataupun perkhidmatan wajib?

 1. Pengecualian daripada menjalani latihan provisional tidak diberikan kepada golongan berkenaan. Pemohon yang ingin berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia perlu menjalani latihan provisional selama setahun di premis latihan yang tersenarai di dalam Jadual Kedua, Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951.
 2. Walaubagaimanapun,bagi pemohon yang mempunyai kelayakan PhD dalam bidang farmasi, mereka boleh diberikan pengecualian dari perkhidmatan wajib,namun sekiranya mereka belum menjalani latihan provisional, mereka perlu menjalani latihan provisional terlebih dahulu dan lulus Peperiksaan Perundangan Farmasi sebelum layak diberikan pendaftaran penuh.

Apakah syarat/keperluan bagi pendaftaran Ahli Farmasi di Malaysia (LFM)?

Seseorang yang ingin berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia perlu:

 1. Mempunyai kelayakan ijazah farmasi yang diiktiraf oleh LFM
 2. Telah menjalani latihan provisional (pupilage) tidak kurang dari tempoh setahun
 3. Lulus Peperiksaan Perundangan Farmasi yang dikendalikan oleh LFM
 

Bagi warga negara asing, syarat tambahan yang berikut perlu dipenuhi oleh pemohon:

 1. Warga asing yang isteri/suami adalah warganegara Malaysia yang memiliki kelulusan farmasi yang diiktiraf oleh LFM dan telah mendaftar dengan badan luar negara yang juga diiktiraf oleh LFM 

Apakah implikasi penukaran notis khidmat wajib dari 3 tahun ke 1 tahun terhadap permohonan "Letter of Good Standing" (LGS)?

 • LGS tidak akan dikeluarkan kecuali:
  selepas tempoh 1 tahun dari tarikh meletak jawatan dari kerajaan;
 • LFM telah menerima yang berikut:
  1. Pengesahan Lesen Racun Jenis 'A' telah dipulangkan kepada Bahagian Penguatkuasa Farmasi, ATAU
  2. Pengesahan pekerjaan.

 

Siapa yang layak menukar notis khidmat wajib dari 3 tahun ke 1 tahun?

 1. Bukan tajaan JPA sahaja tetapi tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
  Selepas 1 tahun khidmat wajib dari tarikh melaporkan diri sebagai FRP;
 2. Memilih untuk menceburi industri farmaseutikal tempatan/komuniti farmasi tempatan/ hospital swasta tempatan/ IPT tempatan;
 3. Memilih untuk meletak jawatan dari perkhidmatan kerajaan.

Halaman-halaman