Soalan Lazim - Kerjaya

Permohonan mestilah menggunakan borang Permohonan Pertukaran KKM (LAMPIRAN D) dan dihantar melalui Ketua Jabatan dan Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) kepada Bahagian Sumber Manusia, KKM.

Applicant is required to fill in the Permohonan Pertukaran KKM (LAMPIRAN D) form and submit to Bahagian Sumber Manusia, KKM through Head of Department and State Deputy Health Director (Pharmacy).

Kebiasaannya, Persatuan Farmasi Malaysia (MPS) menganjurkan sesi tutorial bagi calon peperiksaan. Untuk maklumat lanjut, bolehlah melayari laman web www.mps.org.com.my

 1. Dangerous Drug Act 1952 (Act 234) and Drug Dependants (Treatmentand Rehabilitation) Act 1983 (Act 283), Regulations and Rules
 2. Malaysian Laws on Poisons and Sale of Drugs
 3. Code of Conduct for Pharmacist and Bodies Corporate 2009
 1. Terdapat sebanyak 50 soalan Multiple Choice Questions (MCQ) dan 5 soalan esei pendek dalam bentuk “open book format”.
 2. Calon perlu menjawab semua soalan dalam tempoh 3 jam 30 minit.

3 kali setahun iaitu pada bulan Mac, Jun dan November.

Golongan yang telah berdaftar di luar negara serta mempunyai kelayakan ijazah farmasi yang diiktiraf oleh LFM. Mereka juga perlu lulus Peperiksaan Perundangan Farmasi.

 1. Pengecualian daripada menjalani latihan provisional tidak diberikan kepada golongan berkenaan. Pemohon yang ingin berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia perlu menjalani latihan provisional selama setahun di premis latihan yang tersenarai di dalam Jadual Kedua, Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951.
 2. Walaubagaimanapun,bagi pemohon yang mempunyai kelayakan PhD dalam bidang farmasi, mereka boleh diberikan pengecualian dari perkhidmatan wajib,namun sekiranya mereka belum menjalani latihan provisional, mereka perlu menjalani latihan provisional terlebih dahulu dan lulus Peperiksaan Perundangan Farmasi sebelum layak diberikan pendaftaran penuh.

Seseorang yang ingin berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia perlu:

 1. Mempunyai kelayakan ijazah farmasi yang diiktiraf oleh LFM
 2. Telah menjalani latihan provisional (pupilage) tidak kurang dari tempoh setahun
 3. Lulus Peperiksaan Perundangan Farmasi yang dikendalikan oleh LFM
 

Bagi warga negara asing, syarat tambahan yang berikut perlu dipenuhi oleh pemohon:

 1. Warga asing yang isteri/suami adalah warganegara Malaysia yang memiliki kelulusan farmasi yang diiktiraf oleh LFM dan telah mendaftar dengan badan luar negara yang juga diiktiraf oleh LFM 
 • LGS tidak akan dikeluarkan kecuali:
  selepas tempoh 1 tahun dari tarikh meletak jawatan dari kerajaan;
 • LFM telah menerima yang berikut:
  1. Pengesahan Lesen Racun Jenis 'A' telah dipulangkan kepada Bahagian Penguatkuasa Farmasi, ATAU
  2. Pengesahan pekerjaan.

 

 1. Bukan tajaan JPA sahaja tetapi tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
  Selepas 1 tahun khidmat wajib dari tarikh melaporkan diri sebagai FRP;
 2. Memilih untuk menceburi industri farmaseutikal tempatan/komuniti farmasi tempatan/ hospital swasta tempatan/ IPT tempatan;
 3. Memilih untuk meletak jawatan dari perkhidmatan kerajaan.

Mereka yang terlibat masih perlu mematuhi perjanjian biasiswa/pinjaman dengan JPA untuk berkhidmat dalam perkhidmatan awam mengikut tempoh dalam perjanjian berkenaan.

 1. FRP yang didaftarkan mulai tahun 2011 diberikan notis 1 tahun khidmat wajib secara automatik.
 2. FRP yang telah diberikan notis khidmat wajib dan layak untuk menukar notis berkenaan ke notis 1 tahun khidmat wajib.

Pegawai Farmasi KKM, dengan kelulusan daripada Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) telah dibenarkan melakukan pekerjaan luar (lokum) sejak tahun 2006.

Walau bagaimanapun, berkuatkuasa 23 Mac 2011, kebenaran untuk melakukan lokum kepada semua Pegawai Farmasi telah ditangguhkan demi kepentingan penyampaian perkhidmatan kesihatan di KKM. Terkini, bilangan pegawai farmasi di komuniti farmasi adalah terhad dan menyebabkan waktu perkhidmatan yang terhad.

Maka Bahagian Perkhidmatan Farmasi (BPF) KKM telah mengkaji semula dan mengemaskini tatacara permohonan lokum sedia ada berdasarkan maklum balas dan isu-isu yang timbul sebelum ini. Jesteru, dengan persetujuan KPK, BPF KKM telah membenarkan Pegawai Farmasi KKM untuk melakukan lokum.  

Untuk keterangan lanjut sila rujuk pautan berikut:
http://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/dokumen/syarat-syarat-melakukan-lokum-carta-alir-proses-permohonan-lokum.html
http://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/dokumen/borang-permohonan-rekod-aktiviti-lokum-pegawai-farmasi-kkm.html

 

Yes, a pharmacist on study leave is required to collect 40 CPD points per year

Ya, Pegawai Farmasi yang cuti belajar perlu mengumpul 40 mata CPD setahun.