Seminar Training of Trainer (TOT) Lean Management Program Perkhidmatan Farmasi 2018.