Kumpulan sasaran: Industri

Halaman ini menyenaraikan semua perihal berkaitan dengan perindustrian.

Berita dan Pengumuman

Matlamat Konsultasi: Tujuan utama soal selidik ini adalah untuk mendapatkan pandangan orang awam, ahli profesional kesihatan, serta pihak industri...
Susulan gangguan teknikal ke atas sistem My.Pharma-C, semua permohonan baharu/ pindaan/ pembaharuan dan pembatalan lesen/ permit di bawah Akta...
DUNas Penggal Keempat (2022-2026) diterbitkan sebagai semakan terhadap DUNas Penggal Ketiga dan diperkukuh selari dengan perubahan masa serta...
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menerima pandangan dan saranan dari Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS)...