Kumpulan sasaran: Staf

Perihal kandungan berkaitan dengan golongan staf yang berkhidmat di bawah Program Farmasi.

Berita dan Pengumuman

Tujuan pelaksanaan konsultasi ini adalah untuk mendapatkan pandangan ahli profesional kesihatan terhadap garis panduan National Antimicrobial...
Matlamat Konsultasi: Tujuan utama soal selidik ini adalah untuk mendapatkan pandangan orang awam, ahli profesional kesihatan, serta pihak industri...
DUNas Penggal Keempat (2022-2026) diterbitkan sebagai semakan terhadap DUNas Penggal Ketiga dan diperkukuh selari dengan perubahan masa serta...
Seminar Perkongsian Penambahbaikan Inisiatif Kualiti Farmasi ini bertujuan; Untuk mengembangkan projek-projek inovasi Farmasi...
Objektif Kualiti Program Perkhidmatan Farmasi 2023   Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi Bil...