Kumpulan sasaran: Staf

Perihal kandungan berkaitan dengan golongan staf yang berkhidmat di bawah Program Farmasi.

Berita dan Pengumuman

DUNas Penggal Keempat (2022-2026) diterbitkan sebagai semakan terhadap DUNas Penggal Ketiga dan diperkukuh selari dengan perubahan masa serta...
Seminar Perkongsian Penambahbaikan Inisiatif Kualiti Farmasi ini bertujuan; Untuk mengembangkan projek-projek inovasi Farmasi...
Objektif Kualiti Program Perkhidmatan Farmasi 2023   Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi Bil...
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2016 telah dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam pada 20 Disember 2016 bagi menjelaskan kaedah...