Kumpulan sasaran: Staf

Perihal kandungan berkaitan dengan golongan staf yang berkhidmat di bawah Program Farmasi.

Berita dan Pengumuman

Journal of Pharmacy Quality Improvement Initiatives (PharmQIIs) adalah jurnal peer-reviewed diterbitkan oleh Program Perkhidmatan Farmasi,...
                Kempen “TOLAK UBAT TIDAK SAH” dengan nama singkatan rasminya “...
Program Perkhidmatan Farmasi (PPF) ini memaklumkan bahawa kontrak pembekalan label keselamatan hologram oleh Syarikat Techno Secure Print Sdn. Bhd....
Tujuan pelaksanaan konsultasi ini adalah untuk mendapatkan pandangan ahli profesional kesihatan terhadap garis panduan National Antimicrobial...
Matlamat Konsultasi: Tujuan utama soal selidik ini adalah untuk mendapatkan pandangan orang awam, ahli profesional kesihatan, serta pihak industri...
DUNas Penggal Keempat (2022-2026) diterbitkan sebagai semakan terhadap DUNas Penggal Ketiga dan diperkukuh selari dengan perubahan masa serta...