Dikir Farmasi - Sketsa Proses Ubat Haram

Video ini memaparkan sketsa pemprosesan ubat haram iaitu yang tidak berdaftar dengan KKM.