Perkhidmatan Nilai Tambahan: Ubat Melalui Pos 1 Malaysia

Video ini menerangkan perkhidmatan nilai tambahan yang ditawarkan oleh Kementerian Kesihatan dengan kerjsama Pos Malaysia.