Video Korporat: Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia

Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi merupakan salah satu bahagian di bawah Program Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Bahagian ini bertanggungjawab untuk memastikan keperolehan dan kepenggunaan ubat-ubatan yang berkualiti melalui Amalan Farmasi yang berkesan. Bagi mengetahui lebih lanjut apakah peranan Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi, mari tonton video ini.