Adakah iklan berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan di pusat kecergasan (fitness centre) perlu mendapatkan kelulusan daripada LIU?

LIU tidak memberi kelulusan kepada iklan berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pusat kecergasan. Menurut S4A Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956, kelulusan iklan hanya boleh diberikan kepada empat fasiliti iaitu klinik swasta, hospital swasta, makmal perubatan swasta dan klinik radiologikal swasta yang dioperasi oleh pengamal perubatan berdaftar yang mempunyai sijil amalan tahunan yang sah di bawah Medical Act 1971.