Adakah iklan perubatan melalui internet memerlukan kelulusan LIU?

Sebarang jenis penyebaran maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kesihatan boleh di klasifikasikan sebagai iklan termasuklah melalui internet. Kelulusan LIU adalah diperlukan sebelum ianya boleh dipaparkan kepada masyarakat.