Adakah iklan perubatan melalui internet memerlukan kelulusan LIU?

Semua jenis media penyiaran yang bertujuan untuk mempromosikan atau menyebarkan maklumat berkenaan produk ubat berdaftar dan perkhidmatan kesihatan bagi menarik perhatian umum boleh diklasifikasikan sebagai iklan, termasuklah media penyiaran internet. Berdasarkan Seksyen 4B Akta Ubat (Iklan & Penjualan) 1956, kelulusan Lembaga Iklan Ubat (LIU) adalah diperlukan sebelum sesuatu iklan boleh disiarkan kepada umum.