Adakah iklan produk veterinar berdaftar memerlukan kelulusan daripada LIU?

Merujuk kepada Seksyen 4B Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956, 

(1)Tiada seseorang pun boleh mengambil apa-apa bahagian dalam penyiaran apa-apa iklan yang merujuk kepada apa-apa artikel, atau artikel-artikel daripada apa-apa jenis, dalam keadaan yang direncanakan untuk mempengaruhi penggunaan artikel atau artikel-artikel daripada jenis itu sebagai ubat, alat atau penyembuh, bagi maksud merawat atau mencegah penyakit atau keadaan manusia selain penyakit dan keadaan yang dinyatakan dalam subseksyen 3(1), melainkan jika iklan itu telah diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.

Sehubungan dengan itu, iklan produk veterinar yang digunakan untuk haiwan bukan di bawah bidang kuasa Lembaga Iklan Ubat. Selain itu, Garis Panduan Kelulusan Pengiklanan Produk Ubat Berdaftar juga menetapkan bahawa panduan ini tidak terpakai kepada iklan produk veterinar (Perenggan 1.3 Skop Pemakaian).