Adakah kreativiti dibenarkan dalam iklan?

Kreativiti dalam iklan produk kesihatan adalah dibenarkan dengan syarat kreativiti tersebut tidak mengelirukan orang awam, selari dengan indikasi produk yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD), dan mematuhi garis panduan serta dasar yang ditetapkan oleh Lembaga Iklan Ubat (LIU). Keputusan ini telah dimuktamadkan dalam Mesyuarat Lembaga Iklan Ubat Bil. 3/2021 pada Disember 2021. Sila rujuk kepada Garis Panduan Kelulusan Pengiklanan Produk Ubat Berdaftar:

Perenggan 3.3 Kreativiti, subseksyen 3.3.1- Kreativiti dalam iklan produk hendaklah selari dengan prinsip-prinsip pengiklanan dalam Garis Panduan.

Perenggan 3.3 Kreativiti, subseksyen 3.3.2- unsur kreativiti dalam iklan tidak boleh mengabaikan keselamatan pengguna. Memandangkan produk yang diiklankan adalah produk ubat yang memberikan kesan terhadap kesihatan pengguna, maklumat yang disampaikan melalui iklan hendaklah jelas, tepat dan tidak boleh mengelirukan atau dikaburi dengan unsur-unsur kreativiti yang berlebihan. 

Perenggan 3.3 Kreativiti, subseksyen 3.3.3- unsur kreativiti dalam iklan tidak boleh mengabaikan standard kemoralan dan kesopanan yang diamalkan di Malaysia.

Selain itu, dalam Mesyuarat LIU Bil. 1/2020 yang diadakan pada 8 Julai 2020, ahli-ahli LIU menegaskan bahawa iklan produk kesihatan yang melibatkan penggunaan pesakit tidak boleh disama-tandingkan dengan iklan produk bukan kesihatan lain yang tidak dikawal seperti detergen.