Adakah pengiklanan perbandingan dibenarkan dalam iklan?

Sila rujuk kepada Perenggan 4.8, Garis Panduan Kelulusan Pengiklanan Produk Ubat Berdaftar. Pengiklanan perbandingan adalah dibenarkan untuk akuan perbandingan produk-produk keluaran syarikat yang sama.