Adakah pengiklanan produk kosmetik memerlukan kelulusan Lembaga Iklan Ubat (LIU)?

Pengiklanan produk kosmetik adalah secara kawalan kendiri, oleh itu tidak memerlukan kelulusan daripada Lembaga Iklan Ubat (LIU). Semua produk kosmetik mestilah bernotifikasi dengan Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA), Kementerian Kesihatan Malaysia. Pengiklanan produk kosmetik mestilah mematuhi Guideline For Cosmetic Advertisement dan adalah di bawah kawalan Seksyen Kosmetik, NPRA.