Adakah Perkhidmatan UMP1M ini disediakan disemua fasiliti KKM di seluruh negara? Is UMP1M service available in all KKM facilities?

Buat masa ini, tidak semua fasiliti KKM menyediakan perkhidmatan ini. Untuk maklumat lanjut berkenaan UMP1M ini, sila hubungi pegawai farmasi di fasiliti kesihatan kerajaan terdekat anda.
(Rujuk senarai fasiliti yang menawarkan perkhidmatan UMP1M)