Adakah pindaan kecil seperti pertukaran atau susun atur gambar boleh dilakukan terhadap format iklan yang telah diluluskan oleh LIU?

Sebarang perubahan pada format iklan yang telah diluluskan perlu mendapatkan kelulusan semula daripada LIU terlebih dahulu. Permohonan pindaan boleh dikemukakan dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh kelulusan iklan.