Adakah syarikat dibenarkan untuk membuat permohonan pindaan ke atas format iklan yang telah diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat?

Syarikat dibenarkan untuk membuat permohonan pindaan ke atas format iklan yang diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat dalam tempoh dua (2) bulan daripada tarikh kelulusan dikeluarkan. Pihak syarikat boleh mengemukakan permohonan pindaan dengan mengisi Borang Permohonan Pindaan Kelulusan Format Iklan (Borang K-FR-27) dan menyertakan dokumen yang diperlukan serta justifikasi permohonan dikemukakan. Sila rujuk Perenggan 2.15 Garis Panduan Kelulusan Pengiklanan Produk Ubat Bardaftar. Sekiranya melepasi tempoh yang ditetapkan, permohonan pindaan tidak akan diproses dan pihak syarikat perlu mengemukakan permohonan baru bagi mendapatkan kelulusan.